info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Docket No. 11461 Status : Answered

ചക്ക പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറുപ്പ് നിറം ബാധിച്ചു കൊഴിയുന്നു

Query raised by fousiya on 13/01/2018 at 11:11 AM
Category : സസ്യ­സം­ര­ക്ഷണം

Comments

Total Comments : 1